Công ty cổ phần


Lưu ý sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty cổ phần

Lưu ý sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty cổ phần. Công ty cổ phần nói riêng và các loại hình doanh nghiệp khác nói chung khi hoạt động ngoài việc phải tuân thủ, chấp hành theo các quy định của pháp luật thì Điều lệ công ty là một trong những tài liệu quan trọng nhất

Tổng quan thành lập công ty cổ phần

Tổng quan thành lập công ty cổ phần. Thủ tục thành lập công ty cổ phần (JSC) được áp dụng theo Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Để giải đáp cho Quý khách hàng các thắc mắc khi thành lập công ty cổ phần, Đại Việt tư vấn chi tiết như sau

0905 548 995


Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 2637748